Máy đo thành phần cơ thể HBF-214

SKU: Máy đo thành phần cơ thể HBF-214
0₫

Mô tả

Máy đo thành phần cơ thể HBF-214 

Máy đo cấu tạo cơ thể Omron HBF-214 không chỉ là một chiếc cân! Biết thành phần cơ thể của bạn về cơ thể và mỡ nội tạng, cơ xương, và nhiều hơn nữa chỉ trong vài giây! Chế độ nhiều người dùng cũng cho phép sử dụng dễ dàng trong gia đình.

2.180.000 VND*

ặc tính kỹ thuật

body-weight.jpg

Trọng lượng cơ thể

BMI.jpg

Chỉ số khối cơ thể (BMI)

bidy-fat.jpg

Mỡ cơ thể

Visceral-Fat.jpg

Mỡ nội tạng

muscle.jpg

Cơ xương

Resting-Metabolism.jpg

Chuyển hóa khi nghỉ

body-Age.jpg

Tuổi cơ thể

4 user memory.jpg

Bộ nhớ 4 người dùng với Chế độ khách
 
 Máy đo thành phần cơ thể HBF-214
 Máy đo thành phần cơ thể HBF-214
 Máy đo thành phần cơ thể HBF-214